-

O NAS

COVID-19


W związku z zaistniałą sytuacją, informujemy, że Trasko-Stal prowadzi działalność handlowo-produkcyjną, jednak z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności.

Staramy się w tym trudnym czasie, aby wywiązywać się ze swoich zobowiązań umownych w należyty sposób. Jednocześnie nadal prowadzimy działalność akwizycyjną z ograniczeniem spotkań bezpośrednich. Dokonaliśmy pewnych zmian organizacyjnych wewnątrz firmy, dostosowując działalność do wymagań nałożonych na przedsiębiorców.

W trosce o nasze wspólne dobro zachowujemy bezpieczny dystans zarówno pośród stanowisk pracowniczych jak i w kontakcie z kontrahentami. Wszelkie dostawy/odbiory przekierowane zostały bezpośrednio na magazyny i hale. Wprowadzone zostały przerwy techniczne na terenie hal produkcyjnych i magazynów w godzinach 15.30-16.30 oraz 01.00-06.00 celem dokonania odpowiednich czynności dezynfekcyjnych. Również pomieszczenia biurowca podlegają codziennej dezynfekcji w trosce o pracowników. Wewnątrz firmy obowiązuje zakaz wpuszczania osób trzecich bez wcześniejszego umówienia, wszelkie spotkania staramy się zorganizować on-line. Praca wykonywana jest w rękawiczkach, zapewnione są środki dezynfekujące, każdy kontrahent może również z nich skorzystać przyjeżdżając do nas w celach handlowych. Osoby obsługujące klientów pracują zdalnie, część kadry pracowniczej została podzielona na zmiany, jednak wszyscy są do dyspozycji w kontakcie telefonicznym bądź mailowym. Odbiór towarów i załadunki gotowych wyrobów odbywają się zgodnie z opracowanymi wewnętrznie specjalnymi procedurami uniemożliwiającymi bezpośredni kontakt osób z zewnątrz z naszymi pracownikami. Nie obsługujemy żadnych dostaw i załadunków w godzinach przerw technicznych.

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, pracowników naszych klientów i kontrahentów jest dla nas najważniejsze.

My zadbamy o Was, Wy dbajcie o nas…
-
Engine by Eclipse Design