-

O NAS


Hale stalowe z blachownic spawanych

Builder W dodatku specjalnym miesięcznika Builder - Styczeń 2009 "Stal w budownictwie" zamieszczony został artykuł "Hale Stalowe z blachownic spawanych", na temat nowoczesnych rozwiązań w konstruowaniu hal stalowych. W artykule wykorzystano zdjęcia pochodzące z archiwum Trasko-Stal.

Fragmenty artykułu "Hale Stalowe z blachownic spawanych":

Stal w budownictwie

Współczesne konstrukcje stalowe hal znajdują zastosowanie dla parterowych i jednopiętrowych budynków o różnym przeznaczeniu jak: hale magazynowe, produkcyjne, warsztaty, wiaty oraz niektóre budowle użyteczności publicznej (hale wystawiennicze, sportowe itp.). Konstrukcje te mogą być stosowane również przy przebudowie i unowocześnianiu budynków.

Rys historyczny:

W ostatnim 20-leciu w Polsce nastąpił olbrzymi rozwój hal stalowych. Jednym z ułatwień wprowadzenia do praktyki przemysłowej nowych rozwiązań konstrukcyjnych było zastąpienie ciężkiej obudowy z prefabrykatów żelbetowych na dach i ściany lekką obudową z płyt warstwowych lub ocieplonej blachy trapezowej np.: trójwarstwowa ściana: blacha + wełna mineralna + blacha. Hale z lekką obudową były stosowane na zachodzie Europy już w ii połowie XX wieku, gdzie zaczęto wówczas stosować blachownice spawane łukiem krytym o zmiennym momencie bezwładności.

Wybrane realizacje:

Od około 15 lat produkowane są w kraju hale z nieużebrowanych blachownic  spawanych. Hale te produkowane są zarówno na rynek krajowy, jak i zagraniczny (kraje dawnej Unii Europejskiej i rosja). Najwięcej zapotrzebowania było w tym okresie na hale magazynowe, pawilony handlowe oraz salony sprzedaży samochodów. Hale te charakteryzują się średnią rozpiętością przęsła: 21,0÷36,0 m.

-
Engine by Eclipse Design