-

O NAS

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013Inwestycja w nowe środki trwałe w celu usprawnienia produkcji oraz świadczenia usług w Trasko-Stal Sp. z o.o.


Trasko-Stal jest polską firmą z wieloletnią tradycją dobrych praktyk. Powstała ona w roku 1996 na bazie majątku wydziału konstrukcji stalowych firmy Trasko sp. z o.o. z Ostrzeszowa. Od początku istnienia firma specjalizowała się w projektowaniu i wykonawstwie konstrukcji stalowych wykorzystywanych w budowie hal produkcyjnych i handlowych na terenie kraju, jak również na terenie Europy. Spółka systematycznie rozwijała się, corocznie inwestując i powiększając portfel swoich klientów. W 2000 r. firma rozpoczęła eksport na rynek niemiecki.

Głównym przedmiotem działalności TRASKO-STAL sp. z o.o. jest produkcja elementów stalowych. Domeną firmy są wielofunkcyjne obiekty o konstrukcji stalowej. Od ponad 10 lat firma specjalizuje się w ich projektowaniu, produkcji i montażu. Przedsiębiorstwo wykonuje kompletne, nowatorskie i funkcjonalne projekty.

Projekty konstrukcji stalowych i żelbetowych tworzone są przez grono doświadczonych projektantów i konstruktorów. Firma posiada bardzo duże (450-500 ton miesięcznie) możliwości wytwórcze we własnych halach produkcyjnych o łącznej powierzchni ok. 7,5 tys. m2. Trasko-Stal jest uprawniona do wykonywania konstrukcji stalowych w I klasie. Firma stosuje nowoczesne metody spawania konstrukcji stalowych: spawanie łukiem krytym, spawanie łukowe w atmosferze gazu aktywnego elektrodą topliwą, spawanie MAG, spawanie łukowe ręczne elektrodą otuloną. Firma zapewnia profesjonalny montaż konstrukcji stalowych wraz z obudową na terenie całej Europy i utrzymuje stałe relacje partnerskie z firmami z Niemiec.

W wyniku realizacji projektu, którego częścią jest zakup zaawansowanego technologicznie urządzenia - Defektoskopu USM 35XS, zostanie wprowadzona nowa dodatkowa usługa - badanie prawidłowości wykonania spoin ultradźwiękami.

Ponadto zrealizowany projekt umożliwił udoskonalenie usługi montażu oraz procesu produkcji konstrukcji stalowych, oraz udoskonalenie usługi konstruowania przestrzennego konstrukcji stalowych poprzez wykorzystanie, m.in. oprogramowania Bocad - 3D. Udoskonalenie dotychczas wytwarzanych konstrukcji stalowych nastąpi dzięki wprowadzeniu innowacyjnego systemu spawania, cięcia i znakowania blach.

Projekt polega nanabyciu 29 środków trwałych oraz 13 wartości niematerialnych i prawnych. Wszystkie przedstawione pozycje zostały zakupione w okresie lat 2008 – 2010. Przedmiotowa inwestycja w znaczący sposób wpłynęła na jakość oraz zakres oferowanych przez firmę usług. Zakup wszystkich urządzeń w widoczny sposób podniósł konkurencyjność naszego przedsiębiorstwa na rynku lokalnym i regionalnym. Zrealizowanie przedsięwzięcia umożliwiło oferowanie kontrahentom szerszej oraz bardziej profesjonalnej oferty. Szczegółowa lista w ramach dokonanych w ramach projektu zakupów zawarta została w części finansowej, natomiast poniżej zaprezentowano opis głównych pozycji wymagających komentarza:

  • Ukosowiarka ABM 24-maszyna pozwalająca na ukosowanie blach i wykonywanie produktu jakim są belki podsuwnicowe ze spoinami doczołowymi. Obecnie odbywa się spawanie belek podsuwnicowych ze spoinami pachwinowymi (produkt udoskonalony).
  • Wentylator WVPKH- wentylatory na hali Farleya poprawiający warunki pracy na hali Farleya (czyli maszyny do cięcia plazmą).
  • Spawarka Fastmig Synergic- spawarka umożliwiająca spawanie z precyzyjnym nastawem parametrów spawania (panel elektroniczny) z możliwością zapisu tych parametrów do pamięci. Pozwala to w znaczący sposób zaoszczędzić energię elektryczną.
  • Komputer do rozkrojów- Komputer wspomagający pracę maszyny do cięcia plazmą.
  • Zestaw do wideo konferencji-Zestaw do komunikowania się z biurem oraz z ewentualnymi klientami którzy trafiają do biura (usługa udoskonalona)
  • Odkurzacz- odkurzacz pneumatyczny do oczyszczania powierzchni elementów przed malowaniem
  • Chropowatościomierz- służy do badania chropowatości podłoża a co jest z tym związane do określenia jaka jest przyczepność farb, które stosujemy do malowania konstrukcji stalowych. Stosujemy coraz bardziej ekologiczne zestawy farb do malowania naszych produktów, które posiadają określone parametry przyczepności (rozwiązanie przyjazne środowisku naturalnemu).
  • Robot millenium-program do obliczeń statycznych konstrukcji stalowych dzięki niemu możemy obliczać konstrukcję przestrzennie, optymalizować ja pod względem zużycia stali a co za tym idzie być bardziej wydajni i konkurencyjni (udoskonalona usługa).
  • Program Bocad -3D-Program do konstruowania przestrzennego konstrukcji stalowych dzięki niemu możemy konstruować przestrzennie eliminować błędy wykonywać skomplikowane konstrukcje stalowe (np. projektowaliśmy stadion KKS Lech w zakresie konstrukcji stalowych
  • Budikom Auto CAD LT2008 SLM/PL- nakładka na Oprogramowanie Autocad usprawniająca proces konstruowania i przygotowania dokumentacji projektować (usprawnia poprzez wykonywanie automatycznie zestawień elementów wysyłkowych, stali zbrojeniowej śrub)
Projekt realizowany jest w Ostrowie Wielkopolskim, przy ulicy Staroprzygodzkiej 117.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI
-
Engine by Eclipse Design