-

KONTAKT


Trasko-Stal Sp. z o. o.
ul. Staroprzygodzka 117
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. +48 62 737 97 00
fax  +48 62 737 97 01
e-mail: info@traskostal.pl


NIP 622 - 13 - 55 - 644 

Spó³ka zarejestrowana przez S±d Rejonowy w Poznaniu IX Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego
dn. 12.02.2002 pod nr KRS 0000126198. Kapita³ zak³adowy Trasko-Stal Sp. z o. o. wynosi 125 000 PLN. Kapita³ zak³adowy jest zap³acony w ca³o¶ci.


Spezialistin für Verkauf:

  verkauf@traskostal.pl
Beata Hojnacka

+48 601 900 415

-
Engine by Eclipse Design