-

CONTACT US


Trasko-Stal Sp. z o. o.
ul. Staroprzygodzka 117
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. +48 62 737 97 00
fax  +48 62 737 97 01
e-mail: info@traskostal.pl


NIP 622 - 13 - 55 - 644 

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
dn. 12.02.2002 pod nr KRS 0000126198. Kapitał zakładowy Trasko-Stal Sp. z o. o. wynosi 125 000 PLN. Kapitał zakładowy jest zapłacony w całości.


-
Engine by Eclipse Design