-

USŁUGI DODATKOWE

Blachownice


Linie do spawania łukiem krytym w Trasko Stal idealnie nadają się do wykonywania długich spoin liniowych na elementach ze stali niestopowych i niskostopowych w pozycji nabocznej. Służą do spawania m.in. profili dwuteowych typu IKS, HKS oraz innych nietypowych profili dostosowanych do potrzeb klienta. Wszystkie maszyny obsługiwane są przez operatorów z uprawnieniami zgodnymi z normą PN-EN 1418.
Hala Produkcyjna 1 Hala Produkcyjna 2 Hala Produkcyjna 3

Nasze możliwości techniczne:

 • spawanie blachownic na zautomatyzowanych liniach spawalniczych gwarantujących głęboki wtop emin=3 mm, tzn. wysoką jakość wykonania i wytrzymałość,
 • dopuszcza się styki warsztatowe, wynikające z długości handlowych blach, po wcześniejszej akceptacji Projektanta,
 • spoina pachwinowa od 3 mm do 10 mm,
 • spawanie łukiem krytym (121),
 • przyspawanie kołków (783)
 • spawanie belek ze zbieżnym środnikiem – zbieżność do 7°,
 • szerokość pasów od 50 mm do 690 mm,
 • wysokość elementów od 247 mm do 2000 mm,
 • możliwość spawania elementów ze zróżnicowanymi grubościami pasa i środnika w jednym elemencie;
 • spawanie blachownic z jednostronną spoiną pachwinową z gwarantowanym wtopem wg DIN 18800-7 (maks. grubość środnika t=8 mm)

Oferujemy:
 • wykonanie dwuteowników (blachownic) wg dokumentacji przekazanej przez Zlecającego lub dokumentacji z własnego biura projektowego,
 • prefabrykacja elementów konstrukcji stalowej z materiałów Wykonawcy,
 • czyszczenie elementów konstrukcji stalowej do stopnia czystości SA 2,5 wg normy PN ISO 8501-1:1996,
 • warunki wykonania i odbioru elementów konstrukcji stalowej wg PN-B 06200:2002, DIN 18800-7 oraz PN-H-93453,
-
Engine by Eclipse Design