-

WYTWÓRNIA KONSTRUKCJI STALOWYCH


Wytwórnia konstrukcji stalowych Trasko-Stal posiada nowoczesny park maszynowy. Posiadamy dwie w pełni zautomatyzowane linie, umożliwiające spawanie blachownic łukiem krytym.

Dysponujemy następującymi urządzeniami:

 • Farley Fabricator do cięcia plazmowego CNC,
 • Messer Griesheim do cięcia propanowo-tlenowego CNC,
 • linia SCI 2000 do zautomatyzowanego spawania łukiem krytym,
 • linia JH-120 do zautomatyzowanego spawania łukiem krytym;
 • półautomaty spawalnicze MIG/MAG (Esab, Kemppi),
 • zgrzewarka do przypawania kołków 2602 E+K26 (KÖCO),
 • wiertarki CNC,
 • piła taśmowa i tarczowa,
 • hydrauliczne prostowarki do prostowania daszkowatości pasów blachownic,
 • śrutownica przelotowa do blach i kształtowników,
 • malarnia;
Stosowane metody spawania
 • spawanie łukowe ręczne elektrodą otuloną (111),
 • spawanie łukowe w atmosferze gazu aktywnego elektrodą topliwą, spawanie MAG (135),
 • spawanie łukiem krytym (121),
 • przypawanie kołków (783)

Spełniamy wymagania norm:

 • PN-EN ISO 3834-2:2007 (Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością w spawalnictwie wg IS, PCA i EWF - Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych. Cześć 2 Pełne wymagania jakości),
 • PN-B 06200:2002 i PN-M-69008 (Posiadamy Świadectwo Kwalifikacyjne zaliczające zakład do I Grupy Zakładów Dużych zgodnie z normą PN-M-69009 uprawniające do wykonania konstrukcji stalowych klasy 1,2 i 3 wg normy PN-M-69008 oraz stalowych konstrukcji budowlanych wg normy PN-B 06200:2002)
 • EN 1090-1 (Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych)

Posiadamy:

Niniejsze dokumenty zastępują wcześniejsze certyfikaty wg DIN 18800-7 oraz
pozwalają na wystawianie, dla produkowanych przez Trasko-Stal Sp. z o.o. konstrukcji, znaku CE.

Ważność certyfikatów do sprawdzenia na stronie: http://www.en1090.net/index.php

Nasza kadra posiada następujące uprawnienia:
 • Główny Spawalnik – EWE, IWE (pełne kwalifikacje nadzoru wg normy PN-EN ISO 14731) oraz uprawnienia do egzaminowania spawaczy wg PN-EN 287-1 (na podstawie licencji egzaminatora spawaczy IS Gliwice)
 • Technolog Spawalnik – EWT
 • Spawacze i operatorzy - zgodne z normą PN-EN 287-1 i PN-EN 1418
 • Dział Kontroli Jakości IWI-C , VT2, PT2, MT2 i UT2 wg PN-EN 473

Wytwórnia konstrukcji stalowych Trasko Stal została finalistą konkursu Forum Jakości Quality International 2007 w kategorii „Q1 Product – Produkt najwyższej jakości”.
-
Engine by Eclipse Design