-

PRZETARGI

Suwnica


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Trasko-Stal Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę suwnicy wraz z wyposażeniem oraz jej montaż, uruchomienie i odbiór UDT.
W załączeniu zapytanie ofertowe (załącznik nr 1 do zaproszenia) określające opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji, kryteria oceny ofert, warunki udziału w postępowaniu i inne istotne elementy związane z realizacją zamówienia.

Ofertę należy sporządzić na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia.

Ofertę należy złożyć w terminie do 12.01.2016 r. do godz. 15.00 w formie elektronicznej (scan wypełnionego i podpisanego formularza oferta) na adres przetargiunijne@traskostal.pl lub w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego:
Trasko-Stal Sp. z o. o., ul. Staroprzygodzka 117; 63-400 Ostrów Wielkopolski.


Niniejsze zaproszenie nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec strony.
W razie ewentualnych wątpliwości prosimy o kontaktowanie się pod nr tel. 601 900 403.


Dokumenty do pobrania:
  1. zapytanie ofertowe (.pdf)
  2. formularz ofertowy (.docx)

WYNIK POSTĘPOWANIA

Data publikacji: 04 luty 2016


Trasko – Stal Sp. z o. o. informuję, że w postępowaniu na dostawę suwnicy wraz z wyposażeniem oraz jej montaż, uruchomienie i odbiór UDT najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ABUS Crane Systems Polska sp. z o.o. ul. Gaudiego 20; 44-109 Gliwice.

Ponadto informujemy, że w postępowaniu zostały złożone oferty:

  1. Przedsiębiorstwo HAK sp. z o.o. ul. Jerzmanowska 73; 54-530 Wrocław z ceną ofertową brutto: 96.555,00 PLN (termin realizacji do 7-8 tygodni od udzielenia zamówienia);
  2. ARMA POLSKA Sp. z o.o. ul. Nowosądecka 10; 44-164 Gliwice z ceną ofertową brutto: 92.250,00 PLN (termin realizacji do 20.02.2016r. / 4-5 tygodni od udzielenia zamówienia);
  3. Fabryka Urządzeń Dźwigowych S.A. ul. Gen. K. Sosnowskiego 1; 05-300 Mińsk Maz. z ceną ofertową brutto: 84.132,00 PLN (termin realizacji do 3 tygodni od udzielenia zamówienia) oraz ceną ofertową brutto: 90.835,50 PLN (termin realizacji do 8 tygodni od udzielenia zamówienia);
  4. ABUS Crane Systems Polska Sp. z o.o. ul. Gaudiego 20; 44-109 Gliwice z ceną ofertową brutto: 17.835,00 EURO (termin realizacji do 5 tygodni od udzielenia zamówienia).


Dokumenty do pobrania:

  1. Wyniki (.pdf)


-
Engine by Eclipse Design