-

PRZETARGI

Komora pneumatyczna


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Trasko-Stal Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę komory pneumatycznej wraz z wyposażeniem oraz jej montaż, uruchomienie i szkolenie personelu.
W załączeniu zapytanie ofertowe (załącznik nr 1 do zaproszenia) określające opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji, kryteria oceny ofert, warunki udziału w postępowaniu i inne istotne elementy związane z realizacją zamówienia.

Ofertę należy sporządzić na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia.

Ofertę należy złożyć w terminie do 12.01.2016 r. do godz. 15.00 w formie elektronicznej (scan wypełnionego i podpisanego formularza oferta) na adres przetargiunijne@traskostal.pl lub w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego:
Trasko-Stal Sp. z o. o., ul. Staroprzygodzka 117; 63-400 Ostrów Wielkopolski.


Niniejsze zaproszenie nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec strony.
W razie ewentualnych wątpliwości prosimy o kontaktowanie się pod nr tel. 601 900 403.


Dokumenty do pobrania:
  1. zapytanie ofertowe (.pdf)
  2. formularz ofertowy (.docx)

WYNIK POSTĘPOWANIA

Data publikacji: 04 luty 2016


Trasko – Stal Sp. z o. o. informuje, że w postępowaniu na dostawę komory pneumatycznej wraz z wyposażeniem oraz jej montaż, uruchomienie i szkolenie personelu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SCITEX Sp. z o.o. ul. Conrada 30, 01-922 Warszawa.

Ponadto informujemy, że w postępowaniu zostały złożone oferty:
  1. POLTECH TRADING sp. z o.o. ul. Fabryczna 41; 98-300 Wieluń z ceną ofertową brutto: 602.700 PLN (termin realizacji do 14 tygodni od udzielenia zamówienia);
  2. SCITEX Sp. z o.o. ul. Conrada 30; 01-922 Warszawa z ceną ofertową brutto: 486.834,00 PLN (termin realizacji do 08.04.2016r.).

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Wyniki (.pdf)


-
Engine by Eclipse Design